"Veni, vidi, da Vinci"

Sunday, July 02, 2006

First visit to our head teacher's office after we've come back...


Mr Gabriel Negrea, our head teacher, at his desk, plus our teachers - Mrs Monica Oancea and Miss Daniela Bunea.


Smiling for the camera...

Mr Alin Pop, deputy head teacher, also talked to us for a while.

Saturday, July 01, 2006

Next to the board in the main hall of the school...The board itself...

This is the text sent to dozens of Romanian teachers as a presentation of the accomplishments of our project:

BULETIN INFORMATIV DE PREZENTARE
A REZULTATELOR PROIECTULUI "LEONARDO DA VINCI" ELECT

Programul "Leonardo da Vinci" a fost iniţiat şi lansat de Uniunea Europeană în anul 1994, ca un program comunitar de cooperare transnaţională în domeniul formării profesionale a forţei de muncă. România participă la Programul "Leonardo da Vinci" ca partener cu drepturi depline, începând cu 1 septembrie 1997. Ministerul Educaţiei şi Cercetării este responsabilul naţional al programului, iar coordonarea derulării programului revine Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Programul urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesională. Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Prin program sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale.
Proiectul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu ELECT (E-Learning Encompassing Choice Tasks – Învăţare electronică cuprinzând sarcini de învăţare de înaltă calitate) a constat dintr-o perioadă de mobilitate de cinci săptămâni, în perioada 1 mai – 4 iunie 2006, în Plymouth, Marea Britanie, de care au beneficiat 15 elevi de clasa a XI-a ai colegiului nostru şi profesorul lor însoţitor.
Proiectul a fost realizat cu ajutorul firmei intermediare Work Experience UK, selectată din lista Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, şi a fost realizat de către echipa de gestiune compusă din: prof. Gabriel Negrea - director, prof. Daniela Bunea – limba engleză, prof. Monica Oancea – informatică, ec. Maria Săcelean – expert finaciar.
Pe parcursul întregii perioade de mobilitate, elevii beneficiari şi-au îmbunătăţit cunoştinţele de limba engleză peste nivelul intermediar, şi-au dezvoltat abilităţile de utilizatori competenţi ai noilor tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor şi au cunoscut în mod direct şi real cultura şi mentalitatea Regatului Unit şi Europei. Elevii au lucrat la diferite firme în sectorul IT, desfăşurând activităţi complexe în PHP şi Dreamweaver în realizarea şi upload-area site-urilor firmelor, de configurare telefoane mobile, de realizare de bannere şi advertising, de realizare de studii de marketing cu idei originale de promovare a unor centre lingvistice de predare a limbii engleze online.
Locuind în familii engleze, beneficiarii s-au bucurat de ospitalitatea acestora, integrându-se în viaţa lor socială şi culturală, cu oportunitatea de a exersa zilnic limba engleză în situaţii reale de comunicare. Componenta culturală a proiectului a constat în numeroase vizite la muzeele reprezentative din Londra, Plymouth, Cornwall şi Dartmouth; la Theatre Royal din Plymouth au petrecut o seară de neuitat savurând o comedie muzicală „NHS – National Hospital Service”; şi alte locuri de real interes au fost vizitate: zona istorică Barbicans, National Acquarium, National Library, Universitatea, Domul şi Turnul din Plymouth, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul de Ştiinţă, Madame Tussaud's, National Gallery, St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, London Bridge, Picaddily Circus din Londra.
În perioada imediat următoare urmează diseminarea rezultatelor proiectului, printr-o serie de activităţi specifice, dintre care amintim: prezentări cu suport PowerPoint, seminarii, ateliere de lucru, întâlniri formale şi informale realizate de cei 15 elevi colegilor lor, părinţilor lor, cadrelor didactice din şcoală, din Sibiu, din ţară, de peste hotare, factorilor de decizie interesaţi, reprezentanţilor presei despre Marea Britanie, Uniunea Europeană, experienţa lor de muncă şi posibilităţi de muncă şi carieră în Marea Britanie în particular şi Uniunea Europeană în general; expoziţii şi panouri informative realizate în şcoală; completarea paginii web a şcolii
cu un link despre Programul „Leonardo da Vinci" şi experienţa acumulată în cadrul proiectului; crearea şi actualizarea zilnică/săptămînală a blogului proiectului (http://e-lect.blogspot.com ); publicarea de articole în revista şcolii; realizarea de pliante cu prezentarea proiectului pentru elevii şi profesorii interesaţi de realizarea unor proiecte similare în viitor.

Prof. Monica Oancea
Prof. Daniela Bunea
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu